"Kau-fòng Caius" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Caius''' ({{bd|245-ngièn||296-ngièn|4-ngie̍t 22-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 283-ngièn chṳ 296-ngièn chhai…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Caius''' ({{bd|245-ngièn||296-ngièn|4-ngie̍t 22-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 283-ngièn chṳ 296-ngièn chhai…)
 
(無差異)
匿名使用者