"Kau-fòng Eutychianus" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Eutychianus''' ({{bd|228-ngièn||283-ngièn|12-ngie̍t 7-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 275-ngièn chṳ 283-ngièn…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Eutychianus''' ({{bd|228-ngièn||283-ngièn|12-ngie̍t 7-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 275-ngièn chṳ 283-ngièn…)
 
(無差異)
匿名使用者