"Kau-fòng Felix 1-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Felix 1-sṳ''' ({{bd|?||274-ngièn|12-ngie̍t 30-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 269-ngièn chṳ 274-ngièn chhai-…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Felix 1-sṳ''' ({{bd|?||274-ngièn|12-ngie̍t 30-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 269-ngièn chṳ 274-ngièn chhai-…)
 
(無差異)
匿名使用者