"Kau-fòng Lucius 1-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Lucius 1-sṳ''' ({{bd|?||254-ngièn|3-ngie̍t 5-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 253-ngièn chṳ 254-ngièn chhai-n…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Lucius 1-sṳ''' ({{bd|?||254-ngièn|3-ngie̍t 5-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 253-ngièn chṳ 254-ngièn chhai-n…)
 
(無差異)
匿名使用者