"Kau-fòng Pontianus" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Pontianus''' ({{bd|?||235-ngièn|10-ngie̍t 30-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 230-ngièn chṳ 235-ngièn chhai-ngi…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Pontianus''' ({{bd|?||235-ngièn|10-ngie̍t 30-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 230-ngièn chṳ 235-ngièn chhai-ngi…)
 
(無差異)
匿名使用者