"Kau-fòng Linus" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Linus''' ({{bd|13-ngièn||76-ngièn|9-ngie̍t 23-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 67-ngièn chṳ 79-ngièn chhai-ngi…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Linus''' ({{bd|13-ngièn||76-ngièn|9-ngie̍t 23-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 67-ngièn chṳ 79-ngièn chhai-ngi…)
 
(無差異)
匿名使用者