"Pó-lò" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Removing Link FA template (handled by wikidata))
[[File:Paul de Tarse.gif|right|thumb|280px|Pó-lò]]
'''Pó-lò''' (保羅, ΠαῦλοςKûng3-ngièn 3 — 67-ngièn; {{lang-grc|Παῦλος}}, {{lang-la|Paulus}}<ref>Bauer lexicon[http://en.wikipedia.org/wiki/Bauer_Lexicon]Lexicon; Bibleverse Acts 13:9, from "The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ: According to the Received Greek Text" (University Press, Cambridge 1876)</ref>), he Sṳ̀n só kién-sién, chiong fuk-yîm chhòn-pûn ngoi-pâng-ngìn ke sṳ́-thù, ya-phî [[Li̍t-sṳ́]]-ho̍k-kâ kûng-ngin he tui-yî chó-khì [[Kau-fi]] fat-chán kung-hien chui-thai ke sṳ́-thù. Kí yit-sên chûng chṳ-séu chin-hàng liáu sâm-chhṳ chhòng-khì ke siên-kau chṳ̂ lî-chhàng, chiuk chiak-phiên chṳ [[Séu-â-se-â]], [[Hî-lia̍p]], [[Yi-thai-li]] kok-thi,chhai ngoi-pâng-ngìn chûng kien-li̍p kau-fi, yáng-hióng chhṳ̂m-yén.
 
Pó-lò he [[Â-pak-lâ-hón]] ke heu-yí, su̍k-yî [[Phien-ngâ-mén kî-phai]] ke [[Yî-set-lie̍t-ngìn]], he chhut-sên chhai koet-ngoi ke Yù-thai khièu-mìn, kí-ke kâ chhai [[Kî-li-kâ-sén]] ke [[Thai-su-sàng]], liá thi-fông he tông-sṳ̀ [[Lò-mâ Ti-koet]] ke chú-yeu ho̍k-su̍t chûng-sîm chṳ̂-yit. Pó-lò ngièn-lòi ke miàng-sṳ he chhṳ̂n-fû Só-lò, yi-sṳ chhiu-he "khiù-mun" , yîn-vi chhut-sên chhai Lò-mâ Ti-koet ke chhṳ̍t-su̍k liâng-thi, kîn-kí chhut-sên-thi koet-si̍t ngièn-chet, khí-yû Lò-mâ Kûng-mìn ke sṳ̂n-fun. Pó-lò ke fu-chhîn he [[Fap-li-soi-ngìn]], kí chóng-thai heu yu-to [[Yâ-lu-sat-lâng]] chhut-miàng ke ho̍k-chá Kâ-mâ-lie̍t mùn-hâ ho̍k-si̍p, só-yî kí chhiùng-séu su Fap-li-soi kau-mùn ke hiûn-thò, pin chiap-su-ko ngiàm-kiet ke li̍t-fap [[Kau-yuk]]. Pó-lò tui [[Khiu-yok Sṳn-kîn]], [[Hî-lia̍p-vùn]] lâu [[Chet-ho̍k]] tû-yû chhṳ̂m-ngi̍p ke ngiên-kiu, tui kí heu-lòi sṳn-kûng lâu yû chṳ̂n-thai ke pông-chhu.
匿名使用者