S099001

加入於 23 Pat-ngie̍t 2015
mò phiên-si̍p chak-yeu
*[[Fù-chṳ-mìn-sṳ Pok-vu̍t-kón]](漢白合一)
*[https://hak.wikipedia.org/w/index.php?oldid=97269 舊首頁]
==𠊎係用麼嘅東西編寫客家話維基百科嘅==
*[http://hakka.fhl.net/dict/index_hakka.html 客華字典查尋]
**[http://hakka.fhl.net/dict/index_enhakka.html 客英字典查尋]
==貢獻==
*[[Fù-chṳ-mìn-sṳ Pok-vu̍t-kón]](胡志明市博物館,中文DYK,漢白合一)
*[[Thai-hòn Mìn-koet Chúng-thúng]](韓國總統列表)
**[[Vùn Chhai-yìn]],文在寅大統領
171

次編輯