"Hiông-kóng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

she also is a very big fan of midget porn.
 
She has a unrequited love for David
She is in one sided relationship with David{{Hiông-kóng Hàng-tsṳn Khî-va̍k}}
 
She is in one sided relationship with David{{Hiông-kóng Hàng-tsṳn Khî-va̍k}}
{{Provinces of China}}
 
匿名使用者