"Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

CC0
(Sîn hong-mien: right|thumb|400px|Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu. File:Schloss_Neuschwanstein_2013.jpg|right|thumb|400px|Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-p...)
 
(CC0)
[[File:Neuschwanstein_at_sunset.jpg|right|thumb|400px|Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu.]]
[[File:Schloss_Neuschwanstein_2013Neuschwanstein Castle (532850).jpg|right|thumb|400px|Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu.]]
[[File:Neuschwenstein castle (8754350263).jpg|right|thumb|400px|Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu.]]
'''Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu''' (新天鵝石城堡, [[Tet-ngî]]: Schloß Neuschwanstein, fat-yîm [nɔʏˈʃvaːnʃtaɪn], [[Yîn-ngî]]: "New Swanstone Castle"), he 19 Sṳ-ki vân-khì ke kien-chuk, vi-yî kîm thiên ke [[Tet-koet]] [[Pâ-phat-li-â]] sî-nàm-fông, lìn khiûn-ngièn thoi kha-chó ke [[Kô Thiên-ngò-páu]] (Schloss Hohenschwangau), khî-lì fui sêm chṳ́n yok 4 kûng-lî, lì Tet-koet lâu [[O-thi-li]] piên-kie put-yén.