"Anne (Yîn-koet ńg-vòng)" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Ôn-nî (Yîn-koet Ńg-vòng) to Anne (Yîn-koet ńg-vòng)
[[File:Anne1705.jpg|right|thumb|300px|{{PAGENAME}}.]]
''' ÔnAnne ńg-vòng''' ({{lang-en|Anne}}, {{bd|1665-ngièn |2-ngie̍t 6-ngit |1714-ngièn |8-ngie̍t 1-ngit |CatIdx=Anne}}), 1702-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit hí sṳ̀n-vì [[Yîn-kak-lànEngland Kiûn-chú lie̍t-péu | Yîn-kak-lànEngland]], [[Sû-kak-lànScotland Kiûn-chú lie̍t-péu | Sû-kak-lànScotland]] lâu [[Oi-ngì-lànIreland Kiûn-chú lie̍t-péu | Oi-ngì-lànIreland]] Ńgńg-vòng. 1707-ngièn 3-ngie̍t 1-ngit, Yîn-sû 《[[1707-ngièn lièn-ha̍p fap-lin | Lièn-ha̍p fap-lin]]》 chang-sṳt sâng háu, [[Yîn-kak-lànEngland Vòng-koet | Yîn-kak-lànEngland]] lâu [[Sû-kak-lànScotland Vòng-koet | Sû-kak-lànScotland]] lióng-ke Vòng-koet ha̍p pin vì [[Thai Put-lie̍t-tiênBritain Vòng-koet]]. Yî he kì yî “[[Yîn-koet Kiûn-chú lie̍t-péu | thai Put-lie̍t-tiênBritain]] khi̍p [[Oi-ngì-lànIreland Kiûn-chú lie̍t-péu | Oi-ngì-lànIreland]] Ńg-vòng ” ke miàng ngi ki-sa thúng-chhṳ, chhṳ̍t-to 1714-ngièn shìko-sṳsṳ̂n.
 
==Sâng-phìn==
3,851

次編輯