"Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:North Korea Topography.png|right|thumb|350px|Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]]
[[File:Baitou Mountain Tianchi.jpg|right|thumb|350px|]]
'''Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet''' ([[Chêu-sién-ngî]]:조선민주주의인민공화국) he [[Â-chû]] tûng-phu [[Chêu-sién pan-tó]] pet-tôn ke koet-kâ, sú-tû he [[Pyongyang]]. Pet-hòn nàm-phu lâu Thai-hòn Mìn-koet fûn-kak, pet-phu tsiap-khiun [[Chûng-koet]] lâu [[Ngò-lò-sṳ̂]].
 
Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet sṳ̀n-li̍p yî [[1948-ngièn]] kiú-ngie̍t kiú-ngit.
匿名使用者