"Chû-é" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Chrysolophus pictus 已移動頁面 Tsû-éKâ-chû (Thung-vu̍t)
[[File:Sow with piglet.jpg|right|thumb|350px|Chû-chûé]]
[[File:Little_pigs_are_eating.jpg|right|thumb|350px|]]
'''Chû-chûé''' (家猪豬仔, [[Ho̍k-miàng]]: ''Sus scrofa domestica'') he [[sân-chû]] pûn ngìn-lui shûn-fa heu só hìn-sṳ̀n ke [[Â-chúng]], liau-ngà kha yâ-chû tón, he ngìn-lui ke [[kâ-hiuk]] chṳ̂-yit. Yit-pân lòi lóng, Kâ-chû he chṳ́ [[ngìn-lui]] hiuk-yông tô kiûng sṳ̍t-yung ke chû chúng. Ngìn-lui hiuk-yông Kâ-chû ke Li̍t-sṳ́ siông-tông yû-kiú, Chûng-koet sṳ̀ -yông ke chû-chit he ngìn-lui chui-chó shûn-yông chû ke chhṳ̍t-hì heu-thoi. Chû fat-chán phì-yuk tha̍t-to sṳ̀n-su̍k, chhù-liáu [[chûng-kau]] yîn-su, [[chû-ngiuk]] yí phú-phiên sṳ̀n-vì ngìn-lui chú-yeu sṳ̍t-yung ngiuk-phín chṳ̂-yit. Kîn-kí sṳ-kie liòng-sṳ̍t chû-chṳt ke thúng-kie, chhai 2010-ngièn tái, chhiòn sṳ-kie Kâ-chû yok vì 9.65-yi thèu.
 
[[Category:Sâng-vu̍t-ho̍k]]
匿名使用者