"Gibraltar" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|390px|Gibraltar. right|thukmb| File:Gibraltar_National_Day_027_(9719742224)_(2).jpg|right|thumb|390px|Gibral...)
 
[[File:EU-Gibraltar.svg|right|thumb|390px|Gibraltar.]]
[[File:Flag_of_Gibraltar.svg|right|thukmbthumb|]]
[[File:Gibraltar_National_Day_027_(9719742224)_(2).jpg|right|thumb|390px|Gibraltar.]]
'''Gibraltar''' he 14-ke [[Yîn-koet]] [[Hói-ngoi liâng-thú]] chṳ̂ yit, ya-he chui-séu ke yit-ke, vi yî [[Yî-pí-li-â Pan-tó]] ke ma̍t-tôn, he thûng-vông [[Thi-chûng-hói]] ke ngi̍p-khiéu. Mien-chit yok vì liuk phìn-fông kûng-lî, pet chiap [[Sî-pân-ngà]] [[Ôn-tha̍t-lû-sî â]] [[Cádiz-sén]]. [[Gibraltar Ki-ngâm]] he Gibraltar chú-yeu ke thi-phiêu chṳ̂ yit.
465

次編輯