"Ki-sà-chho" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: thumb|right|200px|Ki-sà-chho '''Ki-sà-chho''' (巨蛇座) he yit ke sên-chho. {{Sên-chho}} Category:Sên-chho
(Sîn hong-mien: thumb|right|200px|Ki-sà-chho '''Ki-sà-chho''' (巨蛇座) he yit ke sên-chho. {{Sên-chho}} Category:Sên-chho
(無差異)
匿名使用者