"Kâ-lâ-thai-sû" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

{{Sîn-yok Sṳn-kîn}}
({{Sîn-yok Sṳn-kîn}})
{{Sîn-yok Sṳn-kîn}}
'''Kâ-lâ-thai''' liá-ke miàng-chhṳ̂n chhai [[Pó-lò]] sṳ̀-thoi yû-ke yi-sṳ, yit-ke he chṳ́ [[Séu-â-se-â]] pet-phu [[Gaul-ngìn]] kî-chhu ke Kâ-lâ-thai thi-khî, yit-ke chet chṳ́ kha kóng-thai ke [[Lò-mâ Ti-koet]] ke [[Kâ-lâ-thai-sén]], pâu-hàm nàm-phu ke [[Lî-kô-nì]], [[Fut-lî-kâ]] thi-khî. kîn-kí [[Sṳ́-thù-hàng-chhon]] ke ki-chai, Pó-lò thi-yit chhṳ lî-hàng pu-tho sṳ̀, chên tham-fóng Kâ-lâ-thai-sén song-sut nàm-phu ke thi-fông —— Chhiong [[Thi̍t-pí-sàng]], [[Lu-sṳ̂-tet-sàng]], [[Yî-kô-ngiam]] tén sàng-sṳ, pin sat-li̍p kau-fi.
 
Kam-chhat yî pún-sû só kóng-lun ke mun-thì lâu Sṳ́-thù-hàng-chhon sṳ̍p-ńg chông ki-chai [[Yâ-lu-sat-lâng]] thai kûng fi-ngi ke chú-thì siông-thùng, sa mò thì-tó fi-ngi ke kiet-thin, Kâ-lâ-thai-sû chṳ̂n khó-nèn he siá chhai Yâ-lu-sat-lâng kûng-khôi thai-fi (kûng-ngièn 49-ngièn) chṳ̂-chhièn.
1,299

次編輯