"Kîn-chhu̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Kîn-tshu̍k to Kîn-chhu̍k
'''Kîn-tshu̍kchhu̍k''' (京族) he [[Chûng-koet]] yit-ke [[Séu-su mìn-tshu̍k]] .
 
{{Chûng-fà Mìn-tshu̍k}}
3,854

次編輯