"Constantinus 1-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Kiûn-sṳ-thán-tên Yit-sṳ to Constantinus 1-sṳ
 
[[File:Rome-Capitole-StatueConstantin.jpg|right|thumb|300px|Kiûn-sṳ-thán-tênConstantinus Yit1-sṳ.]]
[[File:Constantine_multiple_CdM_Beistegui_233.jpg|right|thumb|250px]]
[[File:ConstantineEmpire.png|right|thumb|420px]]
'''Constantinus Kiûn-sṳ-thán-tên Yit1-sṳ''' (thai-ti) ([[Là-tên-ngî]]: Constantinus I Magnus), chhiòn-miàng vì Fut-là-vì Ngá-lòi-lî-vû-sṳ̂ O-le̍t-lî-vû-sṳ̂ Kiûn-sṳ-thán-tên (Flavius Valerius Aurelius Constantinus, 274-ngièn 2-ngie̍t 27-ngit -337-ngièn 5-ngie̍t 22-ngit), chhiòn-miàng vì Flavius Valerius Aurelius Constantinus, [[Lò-mâ Ti-koet]] fòng ti, 306-ngièn chṳ 337-ngièn chhai-vi. Kì-he thi-yit vi kwui-yî [[Kî-tuk-kau|Kî-tuk Chûng-kau]] ke Lò-mâ fòng-ti, chhai 313-ngièn lâu [[Lí-siak-nì]] khiung-thùng pân-pu 《[[Mí-làn Tsàu-sû]]》, sṳ̀n-ngin chhai ti-koet nui-phu yû sin-ngióng kî-tuk-kau ke chhṳ-yù.
 
Kiûn-sṳ-thán-tênConstantinus chhai nui-chan chûng kit-phai [[Mâ-khiet-sêm-thì-vû-sṳ̂]] lâu [[Lí-siak-nì]], kiúng-ku fòng-vi. Chhai khì thúng-chhṳ sṳ̀ -khì, kì sṳ̀n-kûng fat-thûng tui [[Fap-làn-khiet-ngìn]], [[Â-là-màn-ngìn]], [[Sî Kô-thi̍t-ngìn]] lâu [[Sat-ngì-mâ-thì-â-ngìn]] ke chan-yi̍t, pin sṳ̀n-kûng tho̍t-fì chhai chhièn yit-ke sṳ-ki sóng-sṳt ke [[Tha̍t-kî-â]] thi-khî. Kì chhai [[Pai-tsam-thìnByzantium]] kien-li̍p sîn fòng-kiûng, pin chiông chṳ̂ miang-miàng vì-sîn [[Lò-mâ]], chiông chhṳ́ thi chhṳ̂n-chok [[Kiûn-sṳ-thán-tên-páuConstantinople]]. Kiûn-sṳ-thán-tên-páuConstantinople chhai chhṳ́ -heu yit-chhiên-ngièn nui sṳ̀n-vì [[Pai-tsam-thìnByzantine Ti-koet]] ke [[sú-tû]], yîn-chhṳ́ Kiûn-sṳ-thán-tênConstantinus ya pûn ngin-vì he Pai-tsam-thìnByzantine Ti-koet ke chhóng-li̍p-chá.
 
[[Category:Lò-mâ fòng-ti]]
3,854

次編輯