"Albania-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Â-ngì-pâ-nì-â-ngîAlbania-ngî
[[File:Albanian_dialects.svg|right|thumb|400px|Â-ngì-pâ-nì-âAlbania-ngî fûn-phu.]]
'''Â-ngì-pâ-nì-âAlbania-ngî''' (Gjuha shqipe {{IPA|/ˈɟuˌha ˈʃciˌpɛ/}} fe̍t Shqip [ʃcip]) su̍k [[Yin-Êu Ngî-hì]], sṳ́-yung-chá vì sî [[Pâ-ngì-kòn pan-tó]] lâu Tûng-nàm Êu ke Liuk-pak-van kî-mìn chûng. Kì yû kí-chúng fông-ngièn, chṳ̂-kiên yû khî-phe̍t: Tosk, yung-yî [[Â-ngì-pâ-nì-â]] nàm-phu lâu chûng-phu yî-khi̍p chhai [[Hî-lia̍p]] sî-pet-phu ke Â-ngì-pâ-nì-â séu-sú khiùn-thí chûng; Gheg (fe̍t Geg) sṳ́-yung-yî Â-ngì-pâ-nì-â pet-phu (pâu-koat sú-tû [[Thi-là-nâ]]) yî-khi̍p [[Mâ-khì-tun]] ke [[Â-ngì-pâ-nì-â-ngìn]] chûng. Â-ngì-pâ-nì-â-ngî khó-nèn chú-yeu lòi-ngièn yî ngi-chhiên ngièn chhièn yung-yî kâi thi-khî ke [[Yî-li-lî-â-ngî]].
 
==Li̍t-sṳ́ ==
匿名使用者