"Ǹg-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien N̂g-ngî to Ǹg-ngî
 
[[File:Idioma wu.png|right|thumb|400px|N̂gǸg-ngî thi-khî]]
'''N̂gǸg-ngî''' (吳語, [[Yîn-ngî]]: Wu language), he [[Hon Ngî-chhu̍k]] chṳ̂ yit-kî. Chú-yeu thûng-hàng yî [[Chûng-koet]] [[Kông-sû]] nàm-phu, [[Sông-hói]], [[Chet-kông]] thai phu-fûn thi-khî, [[Ôn-fui]] nàm-phu ke phu-fûn thi-khî, [[Kông-sî]] tûng-pet-phu lâu [[Fuk-kien]] sî-pet kok khi̍p [[Hiông-kóng]], [[Mî-koet]] [[Khiu-kîm-sân]] tén thi kong N̂gǸg-ngî ke [[yì-mìn]] chṳ̂-kiên.
N̂gǸg-ngî ngî-yîm lâu hien-thoi Kôn-fa chhâ-phe̍t hó-thai.
 
==Fông-ngièn ==
==Ngî-fap ==
==Ngoi-phu lièn-kiet==
*[http://wu-chinese.com/minidict/ N̂gǸg-ngî Sṳ-tién]
 
[[Category:Ngî-ngièn]]
3,854

次編輯