"New Zealand" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Néu Sî-làn to New Zealand
[[File:New Zealand 23 October 2002.jpg|right|thumb|240px|NéuNew Sî-lànZealand]]
[[File:Flag of New Zealand.svg|right|thumb|]]
'''New Zealand,''' ya fân-yi̍t cho '''Sîn Sî-làn''' fe̍t-chá '''Néu Sî-làn''', he [[Thai-phìn-yòng]] sî-nàm-phu tó -koet. NéuNew Sî-lànZealand ke lióng-ke chú-yeu hói-tó yù Khu-khiet-hói kak-lì, pin lâu [[Àu-thai-li-â]] siong-khî thai-yok yit-chhiên liuk-pak kûng-lî. Chhai kí ke nàm-phu chhiu-he [[Nàm-khi̍t-chû]], pet-phu chet lâu [[Fî-chi]] khi̍p [[Tûng-kâ]] lióng-ke tó-koet kak-hói siong-mong.
 
== Li̍t-sṳ́ ==
3,851

次編輯