"Thap-lùn-thì-nok-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Taranto-ngî
(Chang-chhai chhûng-thin hiong to Thap-lùn-ti-nò-ngî
 
se-mì (機械人:修正雙重定向至Taranto-ngî
 
#REDIRECT重新導向 [[Thap-lùn-ti-nòTaranto-ngî]]
348

次編輯