"Ngi-sṳ̍p-pat Siuk" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: thumb|right|200px|Ngi-sṳ̍p-pat Siuk '''Ngi-sṳ̍p-pat Siuk''', Chûng-koet kú-thoi chiông vòng-tho lâu thiên-khiù chhak-tho pûn cho 28 k...
(Sîn hong-mien: thumb|right|200px|Ngi-sṳ̍p-pat Siuk '''Ngi-sṳ̍p-pat Siuk''', Chûng-koet kú-thoi chiông vòng-tho lâu thiên-khiù chhak-tho pûn cho 28 k...)
(無差異)
匿名使用者