"Vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: thumb|240px|Sṳ̍p-ngi sên-chho ke fù-ho. '''Vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho''' (黃道十二星座) he vòng-tho (thi-khiù fàn ngit-tèu...
(Sîn hong-mien: thumb|240px|Sṳ̍p-ngi sên-chho ke fù-ho. '''Vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho''' (黃道十二星座) he vòng-tho (thi-khiù fàn ngit-tèu...)
(無差異)
匿名使用者