"Hèn-sên" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Hèn-sên''' he yit-chúng yung fu̍t-chṳ́ yùng-ha̍p lòi sán-sên nèn-liong, chṳt-liong tông thai, yù thien-chiông chû-sṳ̀n ke sên-thí. Hèn-...
(Sîn hong-mien: '''Hèn-sên''' he yit-chúng yung fu̍t-chṳ́ yùng-ha̍p lòi sán-sên nèn-liong, chṳt-liong tông thai, yù thien-chiông chû-sṳ̀n ke sên-thí. Hèn-...)
(無差異)
匿名使用者