S099001

加入於 23 Pat-ngie̍t 2015
mò phiên-si̍p chak-yeu
*[[Fù-chṳ-mìn-sṳ Pok-vu̍t-kón]](漢白合一)
{|
*[https://hak.wikipedia.org/w/index.php?oldid=97269 舊首頁]
|-
==𠊎係用麼嘅東西編寫客家話維基百科嘅==
|𠊎係[[wikia:zh.internetpedia:崙豐國小|崙豐國小]]嘅學生,有麼嘅事情做得到[[:zh:User talk:S099001|邇位]]尋𠊎。
*[http://hakka.fhl.net/dict/index_hakka.html 客華字典查尋]
|Ngài he Lùn-fûng國小 ke hog-sâng, iu má-ke sṳ̀-chhing co-te do [[:zh:User talk:S099001|Liá-vi]] Chhìm ngài.
*[http://hakka.fhl.net/dict/index_enhakka.html 客英字典查尋]
|}
[https://hak.wikipedia.org/w/index.php?oldid=97269 舊首頁]
[[zh:User:S099001]]
[[lzh:User:S099001]]
[[ja:User:S099001]]
[[ko:User:S099001]]
[[en:User:S099001]]
[[nan:User:S099001]]
<!--[[hak:User:S099001]]-->
<!--[[vi:User:S099001]]-->
171

次編輯