"Ngi̍t-pún" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Chhí-sêu yù 105.147.122.155tui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 99704
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
se-mì (Chhí-sêu yù 105.147.122.155tui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 99704)
| koet-chi thien-fa khî-ho =
|}}
'''Ngi̍t-pún''' he vi-yî [[Â-chû]] tûng-phu ke tó-koet, lixbnmkangliâng-thuxvidoesxvidoesslm7thú yù [[Pet-hói-tho]], [[Pún-chû]], [[Si-koet]], [[Kiú-chû]] si-ke thai-tó lâu sâm-chhiên kiú-pak tô ke séu-tó chû-sṳ̀n, sî-lìm [[Ngit-pún-hói]] lâu chêu-siên pan-tó kak-hói siong-mong, tûng-mien chhiu-he [[Thai-phìn-yòng]]. “Ngit-pún” liá-ke chhṳ̀-ki ke miàng-sṳ yi-sṳ he “Chêu-yàng sṳ̂n-hí ke thi-fông”.
 
== Li̍t-sṳ́ ==
1,361

次編輯