"Sîn-tiam-khî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Chhí-sêu yù 112.201.170.64tui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 100535
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
se-mì (Chhí-sêu yù 112.201.170.64tui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 100535)
== Li̍t-sṳ́ ==
==Thi-lî==
== Hàng-tsṳn khoeososlloslsos!?skd!?oiddlodkldsodlkhî-va̍k ==
ddoldikî-va̍k ==
 
==Kau-yuk==
== Kîn-tsi ==
1,361

次編輯