"Hò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Hak-ngìn 已移動頁面 Royal Dutch ShellHò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂
 
[[File:Shell_kantoor_Den_Haag.JPG|right|thumb|350px|Hò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂.]]
'''RoyalHò-làn DutchFòng-kâ ShellSa̍k-yù Kûng-sṳ̂''' (Royal Dutch Shell plc) he sṳ-kie thi-ngi thai [[sa̍k-yù]] [[kûng sṳ̂]], kûng sṳ̂ chhai [[Yîn-koet]] chu-chhak, chúng-phu vi yî [[Hò-làn]] [[Hói-ngà]]. yù Hò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù lâu Yîn-koet ke hok-phài lióng-kâ kûng-sṳ̂ ha̍p-pìn chû-sṳ̀n. Hò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù yî [[1890-ngièn]] chhóng li̍p, pin tet-to Hò-làn ńg-vòng thi̍t-phe̍t su-khièn, ku-só pûn hêm-cho Hò-làn Fòng-kâ Sa̍k-yù Kûng-sṳ̂.
 
[[Category:Hò-làn]]
1,009

次編輯