Khôi-khí chú sién-tân

檔案:La rivière Lulilaka, parc national de Salonga, 2005.jpg

La_rivière_Lulilaka,_parc_national_de_Salonga,_2005.jpg(500 × 344 chhiong-su, vùn-khien thai-séu: 39 KB, MIME lui-hîn: image/jpeg

邇文件來自於Wikimedia Commons,其可能在其它計劃項目肚分應用。 其在[1]介片上嘅描述在下背展示。

Mèu-sut

Parc national de la Salonga en 2005.

Ngit-khì
Lòi-ngièn originally posted to Flickr as La rivière Lulilaka, parc national de Salonga, 2005
Chok-chá Radio Okapi
Khièn-han:
(Chhùng-yung liá-chak tóng-on)
Checked copyright icon.svg This image, which was originally posted to Flickr, was uploaded to Commons using Flickr upload bot on by Moyogo. On that date, it was confirmed to be licensed under the terms of the license indicated.
w:zh:創用CC
姓名標示
此檔案採用創用CC 姓名標示 2.0 通用版授權條款。
Ngì cho-tet chhṳ-yù:
  • fûn-hióng – fu̍k-chṳ, fat-pu lâu chhòn-pô pún chok-phín
  • chhùng-sîn siû-kói – chhóng-chok yên-yi̍t chok-phín
惟需遵照下列條件:
  • 姓名標示 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Vùn-khien li̍t-sṳ́

Tiám-khim ngit-khì / sṳ̀-kiên lòi chhà-khon tông-sṳ̀ chhut-hien-ko ke vùn-khien.

Ngit khì / Sṳ̀-kiênSuk-lio̍k-thùVì-thuYung-fuYi-kien
tông-chhièn06:46, 16 Si-ngie̍t 201006:46, 16 Si-ngie̍t 2010 ke pán-pún ke Suk-lio̍k-thù500 × 344(39 KB)Flickr upload botUploaded from http://flickr.com/photo/42584675@N03/4443581226 using Flickr upload bot

Hâ poi ke 2-chak ya̍p-mien lièn-chiap to pún vùn-khien:

Chhiòn-vet tóng-on sṳ́-yung chhong-khóng

Hâ-lie̍t khì-thâ Wiki chûng sṳ́-yung liá-chak tóng on:

Kiám-sṳ liá vùn-khien ke kiên-tô chhiòn-vet sṳ́-yung chhong-khóng.

Ngièn sú-kí