Điện Biên Phủ

Điện Biên Phủ he Ye̍t-nàm Điện Biên sén sén-fi.

Điện Biên Phủ